Dette er en bedriftsprofil for Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset står midt i en historisk satsing: Vi har bygd nytt i Kirkenes, Alta og Karasjok. Akkurat nå bygges nye Hammerfest sykehus.

Her kan du få mye ansvar, komme tett på
pasientene og bli del av et sterkt faglig fellesskap.

Finnmarks unike natur gir faglige utfordringer og krevende logistikk. Men også fantastiske opplevelser!

Finnmarkssykehuset: Her betyr du mer! 🫶

Vil du komme nærmere pasientene, få mer ansvar og varierte arbeidsoppgaver? Da fins det mange muligheter for deg lengst nord. Her kan du kombinere spennende jobb og gode vilkår med fantastisk natur!

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.

Vi har faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner rundt omkring i fylket.

Den administrative hovedbasen er i Hammerfest, hvor også det ene av foretakets to lokalsykehus befinner seg. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern og rusbehandling har tilbud på alle behandlingsstedene våre.

Akkurat nå står vi midt i en historisk satsing på spesialisthelsetjenesten i Finnmark:

I 2018 var det offisiell åpning av nye Kirkenes sykehus – den første åpningen av et nytt sykehus i Finnmark på over 60 år.

Siden har vi bygget nye klinikker i Alta og Karasjok. I løpet av 2024 står også nye Hammerfest sykehus klart, som bli bli blant de mest moderne i landet.

Oljebyen Hammerfest er en av vekstmotorene i nord.
Kirkenes kan by på både by og natur, helst øst i Norge.
Nordlys kan du oppleve i hele Finnmark – som her utenfor Alta!

Nysgjerrig på jobbmulighetene? Du kan alltid ta kontakt med oss på e-post eller 78 96 99 90

Sykepleier, spesialist eller lege? Her kan det være jobb å få for deg

Finnmarkssykehuset har til enhver tid mange ledige stillinger, og det venter sykehuset å ha også i tiden fremover, sier HR-sjef Kenneth Grav:

– Sykepleiere og særlig spesialister trenger vi alltid. I og med at vi er en av Finnmarks største arbeidsgivere trenger vi i tillegg en rekke andre yrkesgrupper innenfor mamge spennende fagområder.

– Har du riktig utdannelse, bakgrunn og kan tenke deg å jobbe i Finnmark, så ber vi deg gjerne følge med på stillinger som fortløpende lyses ut. Følg med på våre nettsider, oppfordrer han.

Finnmarkssykehuset kan også være behjelpelig med å finne bolig.

Desentraliserte tjenester

På grunn av store avstander må vi ha spredte lokasjoner for å opprettholde helsetilbudet til innbyggerne.

Finnmark har derfor godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste, og Alta-modellen fremstår i nasjonal sammenheng som et utstillingsvindu for gode og velfungerende desentraliserte spesialisthelsetjenester.

I tillegg har vi en betydelig aktivitet i Karasjok, hvor vi har et spesielt fokus på helsetjenester til den samiske befolkningen og et eget kompetansesenter psykisk helsevern og rus (SANKS).

Klinikk Alta.
Klinikk Karasjok.

Vi har bilambulansestasjoner i alle kommunene, luftambulanse i Alta og Kirkenes, båtambulanse i Havøysund og Øksfjord, og ansvaret for helsepersonellet til Sea King redningshelikopter i Lakselv.

Vi har et tøft klima og mye ekstremt vær, noe som gjør at vi må kunne drive akuttmedisin under ekstreme forhold, og ambulansepersonellet vårt må være gode til å improvisere.

Du kommer nærmere pasientene

Finnmarkssykehuset har om lag 2000 ansatte fordelt på fire klinikker og stabs- og støtteenheter.

Alle disse bidrar til en utfordrende, spennende og faglig interessant arbeidshverdag:

 • Det er muligheter for ambulering, så legene og behandlerne kommer nærmere pasientene.
 • Det er små avdelinger i Finnmark, det betyr at hver enkelt får større ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver.
 • Vi må også jobbe aktivt tverrfaglig og på tvers av avdelinger. Dette gir sterke faglige og tverrfaglige miljøer.

Her betyr du mer!

Det lønner seg å jobbe hos oss

Du får også mange fordeler som ansatt i Finnmarkssykehuset:

 • Vi betaler godt
 • Vi er behjelpelig med bolig, og betaler reise/flytteutgifter etter gjeldende regelverk
 • Vi tilbyr videreutdanning innen spesialsykepleie
 • Vi tilbyr stipend for spesialisering for leger
 • Vi har gode muligheter for forskning og fagutvikling
 • Vi har et arbeidsmiljø preget av mangfold

Bor i Finnmark, får du i tillegg en rekke økonomiske fordeler, som: 

 • Studielånet skrives ned med inntil 30.000 kroner i året
 • Skatten er lavere og strømmen er billigere
 • Gratis barnehage og SFO-tid

Og ikke minst:

Du slipper kø og rushtrafikk og får vill og vakker natur rett utenfor døren!

Powered by Labrador CMS