Dette er en innholdsmarkedsføring for Finnmarkssykehuset

Slik blir nye Hammerfest sykehus, som åpner for prøvedrift høsten 2024 og full drift året etter.

33.000 kvadrat og unikt trepartssamarbeid: Her bygges landets mest moderne lokalsykehus

– Hammerfest blir et referanseprosjekt i Helse-Norge, sier foretaksdirektør Siri Tau Ursin. Jakten på leder for det nye sykehuset er allerede i gang.

Finnmarkssykehuset

Et av fem helseforetak i Helse Nord, som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Faste behandlingstilbud lokalisert i syv kommuner, med den administrative hovedbasen i Hammerfest. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Foretaket har også klinikker i Alta og Karasjok.

Finnmarkssykehuset står midt i en storsatsing – med nye Kirkenes sykehus, Klinikk Alta, Sámi Klinihkka - og nå nye Hammerfest sykehus, som står ferdig om noen år. Dette utgjør til sammen 50.000 kvadratmeter med nye helsebygg.

Etter mange års planlegging gikk spaden i jorda for nye Hammerfest sykehust i fjor høst.

2,6 milliarder kroner vil det koste å bygge drøyt 33.000 kvadratmeter over fire etasjer med splitter nytt sykehus.

Og ikke bare er sykehuset nytt. Det skiller seg ut på flere måter. Blant annet et unikt trepartssamarbeid med Hammerfest kommune og Norges arktiske universitet (UiT):

Flere av arealene i sykehus vil være til sambruk. Kommunen etablerer legevakt i 1. etasje, mens UiT etablerer helsefagutdanning i selve sykehuset. Det innebærer 300 sykepleierstudenter og 24 legestudenter i bygget.

Noen av de 500 ansatte ved Hammerfest sykehus.

Jakter sjefen for det hele

– Vi er midt i en historisk satsing i Finnmark, med nybygg, bygg under oppføring og nytt utstyr i samtlige av våre sykehus og klinikker, sier administrererende direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssykehuset.

Administrerende direktør Siri Tau Ursin for Finnmarkssykehuset HF.

Hun beskriver entusiastisk mulighetene i Hammerfest. Akkurat nå jakter helseforetaket klinikksjef for det nye sykehuset. Klinikksjefen vil ha ansvar for rundt 500 ansatte.

– Nye Hammerfest sykehus med sine løsninger og sitt unike trepartssamarbeid, er allerede et referanseprosjekt i helse-Norge. Den nye klinikksjefen vil ha en sentral rolle i utviklingen av morgendagens tilbud til innbyggerne i Vest-Finnmark. Det kaller jeg en spennende utfordring, sier Tau Ursin.

– Du kommer til et foretak og et sykehus med dyktige fagfolk, og skal være med og utvikle et helt nytt sykehus. Vi har ambisiøse satsinger, og skal også ha en ledende rolle blant de nordnorske helseforetakene når det kommer til utvikling av e-helse.

– Så blir du i tillegg del i Norges triveligste ledergruppe, med gode lagspillere!

Sykepleier, spesialist eller lege? Her kan det være jobb å få for deg

Finnmarkssykehuset har til enhver tid mange ledige stillinger, og det venter sykehuset å ha også i tiden fremover, sier HR-sjef Kenneth Grav:

– Sykepleiere og særlig spesialister trenger vi alltid. I og med at vi er en av Finnmarks største arbeidsgivere trenger vi i tillegg en rekke andre yrkesgrupper innenfor mamge spennende fagområder.

– Har du riktig utdannelse, bakgrunn og kan tenke deg å jobbe i Finnmark, så ber vi deg gjerne følge med på stillinger som fortløpende lyses ut. Følg med på våre nettsider, oppfordrer han.

Finnmarkssykehuset kan også være behjelpelig med å finne bolig.

Nysgjerrig på mulighetene, men ingen ledig stilling akkurat nå?

Du kan også ta kontakt med oss på e-post eller 78 96 99 90

Husk at du kan spare mye penger på å bo i Finnmark

Opp mot 25.000 kroner i årlig nedskriving av studielånet, skattefradrag, lavere skatt, billigere strøm og potensielt mer lån fra Husbanken.

Les mer og sjekk selv på nettsiden til tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms.

Nytt sykehus - mer ansvar

Hammerfest er og skal være lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Her tilbys blant annet akuttmedisin, kururgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin og barnerehabilitering.

Det nye sykehuset blir større enn dagens bygg, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk. Her blir det 89 senger, 35 rom for poliklinikk og spesialrom, samt sju rom for røntgen og radiologi.

Sykehuset er lokalt, men de faglige utfordringene minst like interessante for de mange ansatte. Inkludert klinikksjefen, mener foretaksdirektør Siri Tau Ursin:

– At stillingen er her i Finnmark, gjør den enda mer spennende, utfordrende og attraktiv. Her jobber du bredt og pasientnært, du får unik erfaring og du blir god i mye.

– Hos oss får du mulighet for mer ansvar, til mer innflytelse og til faglig utvikling i en annen grad enn ved store sykehus og helseforetak. Det er også derfor våre folk er ettertraktet, sier hun.

Byggeprosjektet skrider stadig frem. Bildet er fra juni 2021.

Utvikling med utsikt

Som bildene viser er råbygget på sykehustomta på plass. Nye Hammerfest sykehus får moderne teknologi og bygges etter såkalt «passivhusstandar». Logistikken ved sykehuset skal også bidra til både arbeidshverdag og tjenestetilbudet. Blant annet samles poliklinikken i samme etasje som psykisk helse, rus og somatikk.

Og om det ikke er det viktigste ved et sykehus, så er beliggenheten og utsikten her ikke uvesentlig.

– Nye Hammerfest sykehus vil være et sykehus med stor aktivitet, der det ligger med fantastisk utsikt mot øyene i Sørøysundbassenget, sier Siri Tau Ursin.

Det nye trepartssamarbeidet gjør også at enda flere vil forholde seg til sykehuset, i mange faser av livet:

– Samarbeidet med UiT og kommunehelsetjenesten vil være nært, godt og utviklende for alle, og til beste for pasienter og pårørende. Vi gleder oss skikkelig til å ta det nye sykehuset i bruk!

Powered by Labrador CMS