Markedsføring for Andøy kommune

Rådmann Andreas Jordell søker tre nye ledere.

Romfartskommunen Andøy rigger seg for framtida: – Bygger helt ny ledergruppe

Økonomisjef, HR-leder og kommunalsjef helse står på rådmann Andreas Jordells ønskeliste. Tre lederstillinger med utvidet strategisk ansvarsområde. I en kommune med spektakulære prosjekter og store ambisjoner.

Publisert Sist oppdatert

– Når vi har erstattet roller de siste årene, har vi brukt enhver anledning til å redefinere stillingen og tenke nytt rundt ansvar og oppgaver, sier rådmann Andreas Jordell i Andøy kommune.

– Nå gjør vi det med tre stillinger nesten samtidig, og bygger dermed en ny og slagkraftig ledergruppe. Dette blir en ganske unik mulighet for deg som har ambisjoner om attraktive lederjobber i kommunal sektor.

Det er ikke bare ord fra rådmannen. I vår lyste kommunen ut stilling som leder for økonomi– og virksomhetsstyring, og nylig ble Charlotte Haugen Brunborg ansatt. 

I høst ansatte kommunen ny leder for organisasjon og samskaping, Bjarte Bugge.

Nysgjerrig? Les videre, eller sjekk stillingsannonsene her

Romfart, hval og sjømat

Andøy er ikke helt som små kommuner flest. Mange snakker om unike prosjekter. I dette tilfellet er det ikke bare prat.

Her snakker vi om Andøya Space Port, Nord-Europas første romhavn for satelittoppskyting. Om reiselivsgiganten The Whale. Om landbasert oppdrett fra Andfjord Salmon. Om spillteknologi, sjømat, annet reiseliv og flere andre næringer.

Det stiller mange krav til kommunen.

– Næringsutvikling er ikke en lovpålagt aktivitet. Men den er likevel kritisk for en kommune som Andøy akkurat nå. Når nye aktører kommer, må vi være i stand til å reagere raskt. Eller aller helst; være forberedt før de tar kontakt, sier Andreas Jordell.

Kommunen er ikke alene om dette arbeidet. Nylig varslet regjeringen 167 millioner kroner til videreutvikling av Andøya Flystasjon. Det handler om å styrke stasjonens militære evne som såkalt «alliert mottak».

Men ikke minst også om å frigjøre arealer og legge til rette for sivile næringsformål, som den planlagde «romfartsbyen» Andøy Teknologipark.

Har løftet flere tjenesteområder

For å møte det enorme behovet for næringsutvikiling har Andøy kommune gjort en kraftig oppbemanning og kompetanseheving innenfor samfunnsutvikling og kommunalteknikk.

Våren 2022 ansatte etaten i 10 nye stillinger. I år styrkes etaten med ytterligere fem, som du kan lese mer om her.

Stillingene er i stor grad finansiert gjennom Andøyfondet, som regjeringen ga 250 millioner kroner til høsten 2021. Fondet skal ikke brukes på ren drift.

Men den nevnte samfunnsutviklingen er akseptert som formål – ettersom det er forholdsvis unormal utvikling.

I 2023 styrkes kompetansen og kapasiteten på HR, rekruttering, markedsføring og bolyst.

Ambisjonen er et dedikert prosjekt med en HR-leder og flere prosjektressurser som kan jobbe med problemstillingen. Og ikke bare i form av personalledelse og utvikling for Andøy kommunes egen organisasjon.

Målet er å bli en utviklingsaktør som kan bidra til rekruttering, markedsføring og bolyst for hele samfunnet.

Sist, men ikke minst, skal kommunen ansette en kommunalsjef helse og mestring i en ny og sammenslått organisasjon med både helse og omsorg.

Endringen skal gi robusthet og lederkraft til å jobbe både med organisasjon og kjente utfordringer som eldrebølge og rekruttering.

Andøya Space tror på 100 flere ansatte: – Kommunen er utrolig viktig for oss

Andøya Space er blitt en av hjørnesteinsbedriftene i Andøy, både i betydning og antall arbeidsplasser.

Akkurat nå bygges den nye «romhavnen» for satelittoppskyting ved Nordmela. I løpet av de neste årene venter nytt hovedkontor.

Det betyr stor vekst – både for andre selskaper og Andøya Space selv. Konsernsjef Ketil Olsen sier dette om ambisjonene:

– Nå er vi 170 ansatte, og har vokst med over 20 personer hvert år de siste tre årene. Vi ser for oss å vokse med 100 ansatte i løpet av dette tiåret.

Som en sentral bedrift med mange behov, er selvsagt kommunen viktig. Olsen har lagt merke til et taktskifte fra administrasjonen.

– Vi er helt dønn avhengig av at kommunen kan både planlegge, og regulere og saksbehandle i takt med næringslivets behov. Da er både kapasitet og kompetanse kritisk, sier han.

Til nå har det vært særlig satsing på samfunnsutvikling. Neste område er rekruttering, markedsføring og bolyst. Selvsagt også viktig for Andøya Space.

– Det kan gi synergieffekter som er viktig for både oss og mange andre. Samhandling står sentralt for å lykkes med ambisjonene fremover, mener Olsen.

– Samarbeidet med kommunen er spesielt viktig. Vi skal leve i sameksistens

Om noen uker skal den første laksen fra Andfjord Salmons første landbaserte anlegg slaktes og sendes ut til markedet. Selskapet hadde offisiell åpning av anlegget på Kvalnes 13. mai.

På ett av det som kan bli flere titalls anlegg. Administrerende direktør Martin Rasmussen beskriver ambisjonene slik:

– Nå er vi rundt 20 ansatte. I løpet av den neste tiårsperioden skal vi kunne vokse med flere hundre.

– I dag opplever vi veldig sterk interesse for å jobbe i selskapet. Men det er en stor jobb som skal gjøres fremover. Vi er opptatt av å rekruttere de riktige menneskene, og aller helst folk som vil bo i Andøy, sier Rasmussen.

Andfjord Salmon er som Andøya Space veldig avhengig av kommunen som utviklingsaktør og planmyndighet. Rasmussen merker også taktskiftet der. Nå venter han spent på mer satsing og samarbeid innenfor rekruttering, markedsføring og bolyst.

Og legger vekt på nettopp samarbeidet med kommunen:

– For oss er det spesielt viktig. Alt vi gjør, skjer i sameksistens med hele samfunnet, både næringsliv og innbyggere.

– Og skal vi lykkes med planene, er vi avhengig av at folk ønsker å flytte til Andøy. Her har vi et godt utgangspunkt – og så tror vi et enda spissere arbeid her kan bli veldig bra, sier Rasmussen.

Tror på samskaping og samarbeid

Som undersakene på denne siden viser, er det et sterkt fellesskap, stor dugnadsånd og tradisjon for samarbeid i Andøy.

Det er noe av det rådmann Andreas Jordell har merket sterkt som tilflytter. Denne kulturen tror han blir kritisk for å lykkes med ambisjonene:

Om å skape en av landets mest attraktive kommuner å bo i.

– Skal vi opprettholde tjenestetilbudet, og skal næringslivet lykkes med sine ambisjoner, så må Andøy ha flere innbyggere. Her er det ikke ett svar som løser alle utfordringer. Vi er avhengig av et sterkt samarbeid på tvers mellom alle sektorer, for å lykkes, sier Jordell.

Andøy er heller ikke alene om å stå i disse utfordringene. Men rådmannen tror likevel Andøy har noen ess i ermet:

– På flere av disse prosjektene konkurrerer næringslivet i det globale arbeidsmarkedet, ikke mot naboen. Og så har vi noen muligheter, gjennom Andøyfondet, til å kunne jobbe veldig målrettet med disse viktige problemstillingene.

Powered by Labrador CMS