Dette er reklame for Vega kommune.

6500 øyer og et himmelblått landskap: Velkommen til Vega!

Vi har 1200 innbyggere, tre bebodde øyer og en robust kommune med et godt etablert tjenestetilbud.

Ledige stillinger akkurat nå:

  Vega er ei øy og en øykommune på Helgeland i Nordland. Kommunen grenser til Brønnøy i sør, Vevelstad i øst og Alstahaug og Herøy i nord. De om lag 6500 øyene, holmene og skjærene i kommunen står på UNESCOs liste over verdensarv.

  Over 80 av de 6500 har vært bebodd. I dag er det fastboende innbyggere på hovedøya Vega, samt Omnøy og Ylvingen. Og ja, sistnevnte er kjent fra TV-serien Himmelblå for et drøyt tiår siden.

  De viktigste næringsgrenene i kommunen er jordbruk, fiske, lokal tjenesteyting, turisme, samt havbruk, som er en voksende næring.

  En liten, oversiktlig kommune

  Vega kommune er en oversiktlig kommune med i all hovedsak konsentrert tjenestetilbud til kommunesenteret Gladstad. Vi har én barnehage, én skole og det meste av helsetjenestene samlokalisert. Samme bygg huser legekontor, hjemmetjeneste og sykehjem.

  For mer informasjon om Vega kommune, besøk også vår hjemmeside!

  Innbyggerne i Vega kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet. Vi skal se fremover, men samtidig iverta vår verdensarvstatus. Som visjonen til kommunen sier:

  Vega – stolt fortid – spennende framtid!

  Turisme

  For Vega er vertskap viktig. Det skal være trygt å komme til Vega og du skal føle at du blir godt tatt i mot og godt tatt vare på. Her finnes ingen store aktører, men mange små som drar lasset sammen.

  Arbeidet med turisme gjøres i samarbeid med lokalbefolkningen for at det skal være en positiv tilførsel til lokalsamfunnet. Dette førte til at Vega i 2015 ble sertifisert som bærekraftig destinasjon.

  Videre jobbes det nå med en plan for besøksforvaltning (Velkommen inn!), slik at det legges enda mer til rette for både besøkende og lokalbefolkning når det gjelder bruk av naturen og områdene på Vega.

  Verdensarv

  De eldste bosetningene på Vega er datert til steinalderen, 10.000 år tilbake i tid. Dette er den aller tidligste påviste bosetningen i Nord-Norge. Antakelig var det de fiskerike gruntvannsområdene rundt øya som gjorde at folk bosatte seg.

  Det var Vegaøyenes lange historie som kulturlandskap som lå til grunn for at Norge søkte verdensarvstatus for området. I søknaden ble det henvist til UNESCOs femte kriterium, som handler om å være «et fremragende eksempel på tradisjonell bosetting, bruk av land eller sjø som er representativt for kulturen».

  I søknaden het det med henvisning til dette kriteriet: «Kulturlandskapet Vegaøyan illustrerer på en enestående måte en bosetting og arealbruk formet gjennom menneskets tilpasning til og bruk av skjærgårdens ressurser», og videre ble dette blant annet knyttet til områdets unike tradisjon med hekkende villfugl som husdyr, den tradisjonelle kombinasjonsnæringen mellom jordbruk og fiske og områdets store internasjonale ornitologiske og marinbiologiske betydning. I sin offisielle begrunnelse for at Vegaøyene ble innskrevet som verdensarvsted skriver UNESCO:

  Vegaøyene viser hvordan generasjoner av fiskere/bønder gjennom de siste 1500 årene har opprettholdt et livsgrunnlag i et ugjestmildt kystlandskap nær polarsirkelen, bygget på den nå unike tradisjonen med høsting av edderdun, og det feirer også bidragene som kvinnene har gitt til edderdunprosessen.

  Dronning Sonja foretok den offisielle åpningen av Vega som UNESCO-verdensarvområde ved en seremoni i Hysværøyan den 20. april 2005.

  Powered by Labrador CMS