Markedsføring for Hamarøy kommune

HR-leder Beate Bye Strand og kommunalleder Jorunn Ervik vil gjerne ha to nye kolleger til kommunen.
HR-leder Beate Bye Strand og kommunalleder Jorunn Ervik vil gjerne ha to nye kolleger til kommunen.

Hábmera / Hamarøy ser framover og søker ledere til helse og omsorg: Frister med ansvar og unike utfordringer

– Her får du stor påvirkning og kan jobbe tett på utviklingen i en «ny» kommune, sier kommunalleder Jorunn Ervik. Hun skal nå rekruttere både enhetsleder helse og avdelingsleder sykehjem.

Publisert Sist oppdatert

Hvis du tar av E6 fra Ulvsvåg, 20 km sør for fergeleiet på Bognes, og kjører et kvarters tid – da kommer du til kommunesenteret Oppeid i Hábmera / Hamarøy.

De rundt 2700 innbyggerne er godt spredt over de drøyt 2000 kvadratkilometerne. Dette er Nordlands femte største kommune i areal, og cirka på median i befolkning.

Tettstedet har både butikk, videregående skole, klatrehall, motell, blant flere andre tilbud.

Her er vi også ved kjernen av jobbene denne saken handler om:

På den ene siden av veien ligger rådhuset. Rett på den andre siden ligger bygdeheimen, kommunens sykehjem. Bak der igjen ligger dagens legekontor.

Det skal dessuten bygges inntil 20 nye heldøgns omsorgsboliger på Oppeid, midt mellom sykehjemmet og rådhuset. Og like mange på Drag, kommunens andre store tettsted.

Noen av de ansatte på Bygdeheimen.
Noen av de ansatte på Bygdeheimen.
Noen av de som jobber på helsestasjonen.
Noen av de som jobber på helsestasjonen.
Kjøkkenet på bygdeheimen.
Kjøkkenet på bygdeheimen.
Legevaktbilen står klar utenfor legekontoret.
Legevaktbilen står klar utenfor legekontoret.
Hamarøy bygdeheim.
Hamarøy bygdeheim.

En «ny» kommune som tenker helhetlig

1. januar 2020 var dagens Hábmera suohkan / Hamarøy kommune en realitet – som et resultat av tidligere Hamarøy kommune og vestsiden av Tysfjord.

Tre år ut i den nye kommunens liv er den på vei ut av Robek-lista. Politikere og administrasjon har fått kontroll på økonomien. Og nå planlegges flere kontrollerte investeringer.

Det er i dette bildet kommunen nå søker to ledere til sentrale stillinger:

  • Enhetsleder helse og familie, som skal lede blant annet helsestasjon, legekontor og psykiatri.
  • Avdelingsleder for «bygdeheimen», kommunens sykehjem på Oppeid.

Noe for deg? Les videre, sjekk utlysningene – eller meld din interesse for jobbene her

Hábmera suohkan åhtså guokta jådediddjijt ájnas virgijda varresvuodan ja huvson!

– Dáppe besa fárruj mierredimen ja besa tjuovvolit gåktu «ådå» suohkan åvddån, javllá oajvemusjådediddje Jorunn Ervik.

Sån la iesj áttjak álggám suohkanij, ja dálla guokta ådå barggoguojmijt åhtså: Varresvuoda ja familja suorggejådediddjev, ja Bygdeheimen åssudakjådediddjev.

Avtadakjådediddje galggá jådedit duola dagu varresvuodastasjåvnåv, dálkudiddje kontåvråv ja psykiatrijjav, moadda åssudakjådediddjij siegen. Dát la guovdásj virgge Hábmera varresvuodafálaldagá åvdedimen.

Badjesijda skihppijsijda åssudakjådediddje galggá barggijt jådedit, ja vásstet duola dagu dåjma, turnusa ja åvddånime åvdås. Skihppijsijdav jådeda åssudakjådediddje siegen guhti vásstet skihppijsujto fága åvdås.

Udnásj Hábmera suohkan lij ådå jagen 2020, ja nágin låsså jagij maŋŋela la suohkan dálla bessam ierit Robek-listas. Sihke varresvuoda ja huvso gáktuj li stuorra plána duola dagu ienep tsiekkadusáj, fálaldagáj ja udnásj fálaldagá åvddånibmáj.

Ja gájkin åvdemusát: Goappátja virgijda la ájnas jut sáme gielas ja kultuvras berusta ja vuoroda. Ájn vil buorep jus sámásta, dættot Jorunn Ervik.

Ihkap dát dunji hiehpá?

Jali dåbdåk gus avtak gesi lij hiehpat?

Jobber på tvers

Begge skal rapportere til og jobbe tett med kommunalleder helse og velferd, Jorunn Ervik. Hun er selv ganske ny i både jobben og kommunen.

Ervik rykket nylig opp nettopp fra stillingen som avdelingsleder for bygdeheimen, og skal nå finne sin egen erstatter.

– Jeg har følt meg utrolig godt mottatt i kommunen her. Du blir ønsket velkommen. Vi jobber på tvers av sektorene for å utvikle tjenester sammen. Det må vi gjøre i en liten kommune, sier Ervik.

God stemning i lunsjpausen på rådhuset!
God stemning i lunsjpausen på rådhuset!

Begge lederstillingene består selvsagt av mye «vanlig drift». Personaloppfølging, turnusarbeid, internkontroll for å nevne noe.

Men det handler også om utvikling, kvalitetsledelse og tjenesteinnovasjon. I en verden der demografien utfordrer fra flere hold:

Det blir flere eldre som har behov for helsetilbud. Mens tilgangen på kompetanse og ressurser blir stadig mer krevende.

– Vi må se hvordan vi kan gjøre ting bedre, med de samme ressursene. Det kan handle om velferdsteknologi, oppgavefordeling og tverrfaglig samarbeid, sier Jorunn Ervik.

– Og når rekruttering er krevende, må vi se på hvordan vi kan utvikle kompetansen til de ansatte vi allerede har og kanskje legge til rette for flere utdanningstilbud, fortsetter kommunallederen.

5 gode grunner til å bli leder i Hábmera / Hamarøy

1. LEDERANSVAR OG KARRIERE: Du får være med å bidra til drift og utvikling av tjenester i en ny kommune med flere unike utfordringer. Det er er ikke bare interessant i seg selv – men også en god erfaring å ha på CV-en.

2. SAMISK SPRÅKFORVALTNING: Hábmera Suohkan er Norges eneste lulesamiske forvaltningskommune. Det betyr at en som er interessert i å jobbe med helse, omsorg og lære mer om samisk språk og kultur, får en helt unik mulighet til det.

3. MIDT MELLOM SALTEN OG HÅLOGALAND: Fra Oppeid er det 3 timers kjøring til Bodø. Det er 40 minutter til Bognes, hvor ferga tar deg til Lødingen eller Skarberget. Skal du ut og reise er det cirka like langt til Bodø som Evenes. Eller Fauske og Narvik – for tog.

4. EN INDUSTRIKOMMUNE MED STOR VEKST: Hamarøy kommune har et aktivt næringsliv i stor vekst. Blant annet The Quartz Corp på Drag, med over 100 ansatte og planer om stor vekst. Flere oppdrettsselskaper er også sterkt til stede i regionen.

5. NATUR, KULTUR OG FRILUFTSLIV: Hamarøy er (selvsagt) omgitt av spektakulær natur fra fjord til fjell. Her kan du gå på ski, padle kano eller løpe på fjellet. Kultur og frivillighet lever også sterkt her – fra små lag og foreninger til flaggskipet Hamsunsenteret.

DCIM\100MEDIA\DJI_0122.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0122.JPG

Hamarøy kommune består av flere levende bygder og tettsteder

Fantastiske naturopplevelser fra fjord til fjell

Trany,Fyr,Hamary,In,Norway
Trany,Fyr,Hamary,In,Norway

Og helt ytterst mot Vestfjorden: Idylliske Tranøy fyr

Lulesamisk språkforvaltning

Mange utfordringer er like for de fleste norske kommuner. Men Hamarøy kommune preges av flere unike forhold.

Her, hvor Knut Hamsun trådte sine barnesko, lever mange tilbud innen kultur og reiseliv på nettopp dette.

Bo og leve i Hamarøy?

Boligmarkedet i kommunen byr på mange alternativer. Flere steder i kommunen kan du kjøpe store eneboliger til et par millioner kroner, viser et kjapt Finn-søk.

Når det gjelder leiemarkedet er det her som mange steder ikke synlig på Finn. Facebook-grupper som denne er stedet, og nøkkelen er ofte å legge ut en melding selv.

Arbeidsgiver kan også være behjelpelig med å legge til rette for å finne bolig. Jobbmulighetene er varierte, og har du med deg samboer vil kommunen også kunne være behjelpelig med å finne jobb for en til.

Hamarøy kan by på både hav og fjell, fra Norges tredje smaleste punkt Hellemobotn til Tranøy fyr ytterst mot Vestfjorden.

Aller mest unikt for Hamarøy er likevel det samiske perspektivet – som Norges eneste lulesamiske forvaltningskommune.

Kommunen har i dag en samisk språk- og kulturtolk, og jobber for å få på plass et eget samisk helseteam.

– Det er ikke noe krav, men vil være en fordel om kandidatene har interesse for samisk språk og kultur. Og selvsagt veldig bra om du også kan snakke det selv, sier Jorunn Ervik.


Var dette interessant? Sjekk utlysningene, eller registrer deg enkelt i skjemaet under!

 
Powered by Labrador CMS