Bedriftsprofil for DSB / Norges brannskole

Mange nye brannfolk skal utdannes på Fjelldal fremover.
Mange nye brannfolk skal utdannes på Fjelldal fremover.

Norges brannskole blir ny. Nå starter jakten på over 100 nye ansatte

Når kursstedet blir fagskole, investeres det over en halv milliard kroner på Fjelldal. Men vel så viktig er den humane og pedagogiske kapitalen. – Vi skal bli blant de beste i Norge på skoledrift, sier direktør Agnar Christensen.

Agnar Christensen, fungerende direktør for Norges brannskole.
Agnar Christensen, fungerende direktør for Norges brannskole.

– I min naivitet tenker jeg slik: Vi har klart å bli best i landet i fotball. Da kan vi bli blant de beste i landet på skoledrift også. Og det skal vi klare.

Slik snakker direktør Agnar Christensen ambisiøst om planene for Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund kommune.

Et kvarter fra Evenes lufthavn, rundt 40 minutter fra Harstad og Narvik, ligger det som om noen år vil hete Brann- og redningsskolen med full fagskoleutdanning.

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og må lykkes med det pedagogiske samspillet. Vi må drive et pedagogisk virke som folk har lyst til å være en del av, sier Christensen videre.

Og folk må til.

For spørsmål om jobbene, kontakt:

Berit Stemshaug, fungerende enhetsleder undervisning
91 63 47 15
[email protected]

Agnar Christensen, fungerende direktør Norges brannskole
41 21 83 68
[email protected]

Hugo Magne Kjelseth, rådgiver Kjelseth Consulting AS
91 53 34 50
[email protected]

I sommer ble de første første stillingene lyst ut. Mange flere skal det bli, når skolen går fra dagens drøyt 40 ansatte til rundt 160 om to år.

Etter sommeren kommer nå flere stillinger som instruktør / veileder, kurskonsulenter og stillinger innen IKT, drift og administrasjon.

Fra kurs til fagskole

På Erlig Johannessens vei 1 i den idylliske bygda Fjelldal ligger det flere tusen kvadratmeter med bygg, øvingsareal og brannstasjon.

Om Norges brannskole

  • Norges brannskole ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune. Skolen er faglig og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
  • I regi av DSB pågår nå et omfattende arbeid med ny utdanningsmodell for brann og redning, i tett samarbeid med fag– og kompetansemiljøer i hele landet.
  • I dag må man ha en jobb innen brann og redning for å ta utdanning. Med ny fagskole for brann, redning og sikkerhet, blir dette nå en yrkesrettet toårig, offentlig utdanning.

Les mer om den nye utdanningen hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Veien er kalt opp etter den første direktøren og ildsjelen som sørget for at Norges brannskole ble etablert her tidlig på 90-tallet.

Før det var det et opplæringssenter for oljevern.

Og etter flere runder med politiske avklaringer, kom det endelige vedtaket og midler til investeringer i fjor:

I tillegg å være kurssenter utvikles dette nå til en fagskole med toårig utdannelse.

I det ligger enda flere tusen kvadratmeter med undervisningsbygg, øvingsfelt, brannstasjon og administrasjon, samt en ny campusdel på nabotomta.

Skisse for det nye området med fagskole, brannstasjon og øvingsfelt.
Skisse for det nye området med fagskole, brannstasjon og øvingsfelt.

Men dette er vel så mye en pedagogisk utbygging, når den norske brannutdanningen går fra å være kursmoduler til heltids fagskole med studiepoeng.

Samtidig skal den nye skolen skal fortsatt tilby kortere kurs og lederutdanning, som i dag.

Kompetanse, faglig stolthet og prestasjon

Om noen år kommer de første nye studentene inn på skolen. Etter noen runder med halvårige opptak vil det være 320 studenter samtidig her. Og altså nær 160 ansatte.

– Hvilke ansatte er det dere ser etter nå?

– Vi jakter ansatte med faglig engasjement, integritet og stolthet. Du må ville være en del av det laget som ligger i øverste divisjon, sier fungerende enhetsleder Berit Stemshaug.

Seniorrådgiver Ole Gunnar Håland og fungerende enhetsleder Beirt Stemshaug.
Seniorrådgiver Ole Gunnar Håland og fungerende enhetsleder Beirt Stemshaug.

Med kunnskap, mot og begeistring skaper vi et tryggere Norge!

Visjonen for Norges brannskole

Kollega og direktør Agnar Christensen er for mange kjent som fotballspiller og trener for både Tromsø og Medkilas damelag. Sistnevnte damelag tok han til et legendarisk NM-gull for 18 år siden. Og det er snakk om prestasjoner også i skolesammenheng.

– Vi har glimt i øyet her. Det skal være trivelig å jobbe på Fjelldal. Men det blir ikke trivelig hvis vi leverer middelmådige resultater, sier Christensen.

Det er en engasjert gjeng som snakker om mulighetene på Fjelldal, for kandidater med ambisjoner og kompetanse. Samtidig er det ikke snakk om å bygge noe helt nytt; den nye skolen bygger videre på snart 30 års stolt historie.

De legger også vekt på at dette ikke bare handler om pedagogisk kompetanse og faglig ekspertise. Her vil det også lyses ut stillinger innen administrasjon, IKT og drift med like store bokstaver.

– Den pedagogiske virksomheten er viktig, men det er mange tannhjul som skal fungere for at den nye skolen lykkes med oppdraget vårt, sier Christensen.

Din nye hverdag på Fjelldal?
Din nye hverdag på Fjelldal?
Din nye hverdag på Fjelldal?
Din nye hverdag på Fjelldal?
Din nye hverdag på Fjelldal?

Den nye virksomheten skal ha et læringsmiljø som fremmer studenter og elevers mulighet til å lære på en faglig nysgjerrig måte – for å møte fremtidens utfordringer.

Strategisk mål for framtidas brannskole

By eller land, fjell og vann

For noen av stillingene på den nye brannskolen er det snakk om deltid og muligheter for pendling – som for den nye deltidsstillingen som veileder på innsats og beredskap.

Tjeldsund kommune

  • Tjeldsund er en kommune i Troms og Finnmark fylke og har 4.216 innbyggere. Evenskjer er administrasjonssted. Dagens kommune er et resultat av sammenslåing mellom tidligere Tjelduns og Skånland kommuner.
  • Kommunen er geografisk delt i tre deler, mellom Hinnøya, Tjeldøya og fastlandet.
  • Foruten kommunen er det to store arbeidsgivere; Norges brannskole og Sjøforsvaret på Ramsund. Forsvaret bygger også opp stor virksomhet i nabokommunen Evenes.

Men for de fleste jobbene, med fulle stillinger, kontinuerlig drift og undervisning gjennom et helt skoleår, er det ønskelig med ansatte som bor i nærheten.

Fjelldal ligger strategisk plassert i Tjeldsund kommune, med rundt 40 minutters kjøring til både Harstad og Narvik. Det er knapt 15 minutter i bil til Evenes lufthavn, hvor den militære utbyggingen av flystasjonen fører til mange hundre nye arbeidsplasser.

Stadig nye samferdselsprosjekter, bruer og tunneler gjør også avstandene kortere i Hålogaland.

– Noen har lyst til å bo i by. Noen har lyst til å bo på landet. Her kan du jobbe på Fjelldal, og velge det du selv har lyst til, sier Berit Stemshaug.

En av dem som har valgt sistnevnte er seniorrådgiver Ole Gunnar Håland, som har kjøpt hus på Liland, vel 20 minutters kjøring fra brannskolen.

– Jeg har også bodd i Harstad, og det er det jo en del som gjør. Men for min del handlet det om nærhet til friluftsliv og natur. Så er det klart at boligprisene her oppe gir noen muligheter som du ikke får andre steder, sier han.


Et stadig tettere Hålogaland

  • Området som omfatter Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms omtales gjerne som Hålogaland, og er med sine 120.000 innbyggere Nord-Norges mest folkerike.
  • Dette inkluderer byene Harstad og Narvik, som begge har både sykehus og universitet. Regionen er ellers stor på sjømat, entreprenørvirksomhet, reiseliv og landbruk.
  • Store samferdselsprosjekter har de seneste åra knyttet sammen regionen, som Hålogalandsbrua mellom Narvik og Bjerkvik. Neste store prosjekt er Hålogalandsveien, som gjennom nye veier og tunneler vil korte ned avstanden mellom Ofoten og Sør-Troms til både Vesterålen og Lofoten.
Powered by Labrador CMS