Annonse for Karlsøy kommune

Karlsøy har mye hav og mange øyer...

...nesten like mange fjelltopper.

Og et næringsliv som satser, med særlig fokus på sjømat, energi og reiseliv.

Karlsøy rigger seg for vekst: Styrker kompetansen på samfunnsutvikling, plan og teknisk

Den lille kommunen med de store ressursene søker enhetsleder og ansatte som vil lede an i utviklingen. Noen som lar seg friste av fjell, hav og nærhet til storbyen. Lavere skatt får du også.

Kjører du nordover fra Tromsø sentrum tar det ganske nøyaktig en time å komme til Hansnes, kommunesenteret i Karlsøy.

Her er 2200 innbyggere, 600 øyer, alt du tenke deg av naturopplevelser og et meget aktivt næringsliv.

Kombinert med nærhet til storbyen Tromsø, som Karlsøy har valgt å se på som en mulighet. Og i hvert fall ikke en trussel.

– Vi ligger midt i smørøyet: Her er alle muligheter, og samtidig ligger vi tett på Nord-Norges største by. Når veien nå rustes opp blir kjøreturen enda bedre, sier ordfører Mona Benjaminsen.

Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen (t.v.) gleder seg til ny vei, og tror den kan bidra til vekst. Her sammen med tidligere fylkesråd Agnete Masternes Hanssen og Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen for litt siden.

Karlsøys egen identitet er sterk. Tilhørigheten til en storby-hub løftes samtidig fram som et gode. Med felles arbeidsmarked, servicetilbud, kultur og kommunikasjon.

– På den ene siden har du alt dette. På den andre siden nærheten til en storslått natur. Samtidig som det er mye rimeligere å kjøpe seg bolig her ute, sier ordføreren.

Store grønne ambisjoner

Karlsøy er ingen passiv distriktskommune hvor folk bare skal bo. Tvert i mot: Mens folketallet har stabilisert seg, er det stor vekst i antall arbeidsplasser.

Sjømat og kraft er viktige stikkord for Karlsøy. Her er det stort potensial for videre vekst, innen både fiskeri og oppdrett, kraftkrevende industri og andre framtidsnæringer. Også innen reiseliv er ambisjonene store.

En analyse av mulighetene på vei inn i det grønne skiftet har antydet potensialet for minst 150 nye arbeidsplasser i kommunen de neste 10-15 årene.

NRS sitt nye settefiskanlegg i kommunen.

– Dette er realistiske ambisjoner, og det er ikke tilfeldig at flere bedrifter nå etablerer seg i Karlsøy. Som når NRS etablerer settefiskanlegg i Dåfjord, sier Benjaminsen.

Byggeaktiviteten er stor her. Og med slik vekst må vi sikre den kulturelle og bomessige infrastrukturen, sier ordføreren:

– Ny skole, barnehage og kultursenter er på vei. Vi legger til rette for mange nye boligtomter. Arbeidsplassene kommer. Nå må vi rigge oss for at innbyggerne også gjør det.

Nærings- og samfunnsutvikler Hanne-Sofie Roaldsen, ordfører Mona Pedersen og drifts- og utviklingssjef Kristin Hølleland på befaring på Slettmo Boligfelt våren 2021.

Omorganiserer på «teknisk»

Liten kommune med store ambisjoner betyr stort ansvar på både samfunnsutvikling, drift og kommunalteknikk. Nå gjør kommunen en omorganisering for å levere enda bedre på forventningene.

To nye enhetsledere på henholdsvis plan- og utvikling og drift får mer ansvar, og skal rapportere direkte til kommunedirektør.

Den første ble ansatt før sommeren, mens kommunen nå jakter enhetsleder for plan, næring og samfunnsutvikling.

Enhetene søker samtidig nye ansatte til fire andre stillinger:

– Dette er en liten del av administrasjonen med tanke på antall ansatte, men et område som får stor oppmerksomhet. Nå justerer vi organisasjonen med et mål om å levere enda bedre. Vi har kanskje gått oss litt fast i etablerte mønstre og «etatsstruktur», sier personalsjef Aina Isaksen.

Kommunedirektør Leif Hovden.

De nye avdelingslederne for henholdsvis plan-og utvikling og drift får større myndighet og stor mulighet til å påvirke hvordan kommunen skal drifte videre på disse områdene.

Kommunedirektør Leif Hovden håper invitasjonen er interessant for dem med ambisjoner:

– Dette er en unik mulighet til å være med og bygge denne delen av kommuneorganisasjonen på nytt. Vi søker ansatte som får stor påvirkning på både samfunnsutvikling, drift og investeringsprosjekter i kommunen, sier han.

Bred erfaring, kortere linjer

De to nye enhetene i kommunen får ansvar for blant annet alt av overordnet planverk, tilrettelegging for næringsaktører, kommunal drift og egne investeringer. Aktiviteten er høy på alle områder, og de ansatte får solid erfaring:

– Både saksbehandlere og ledere får en bredere erfaring her enn man ofte ville fått i en større kommunen, sier Hovden.

Det blir lite plass til «silotenking», men stort behov for mye tverrfaglig samarbeid. Og ikke minst nærhet til toppledelse og politisk nivå:

– Her er det kort vei til både administrativ og politisk ledelse. For søkere med ambisjoner om å utvikle og påvirke i kommunal sektor, er det veldig gode muligheter for det her, understreker kommunedirektøren.

Hansnes, kommunesenteret i Karlsøy.

Frister med stipend og lavere skatt

Det er selvsagt mulig å pendle fra Tromsø eller andre nabokommuner til Karlsøy.

Kommunen har også etablert kontorfasiliteter i nabobyen, slik at det vil være mulig med kontordager både der og hjemme, når situasjonen krever det.

Starte høsten med en helgetur hit?

Men for dem som vurderer å flytte til Karlsøy, mangler det ikke på superlativer fra personalsjef Aina Isaksen:

– Jeg er jo en lokalpatriot, og det er noe eget med å ta på seg skiene i hagen og gå rett ut i løypa. Eller gå rett ned i fjæra og sette ut i kajakk. Samtidig som alle tilbudene i Tromsø er en liten kjøretur unna.

Jobb i Karlsøy kan også lønne seg på flere måter:

Velger du å bo i kommunen, får du også nyte godt av alle fordelene i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Det inkluderer lavere skatt, nedskriving av studielån og ikke minst billigere strøm.

Sist, men ikke minst: Her kan du kjøpe enebolig til samme pris som små leiligheter i Tromsø sentrum. Akkurat nå er det flere slike til salgs på Finn.

Powered by Labrador CMS