Ledige stillinger ved Stangnes Rå vgs.

Sigve Samuelsen er utdannet bilmekaniker. Nå jobber han som lærer ved Stangnes Rå videregående skole.

Flere bransjer skriker etter fagfolk. Nå kan du bidra med din kompetanse fra elektro, industri, transport og logistikk eller datateknologi

Har du lang håndverksmessig eller industriell erfaring,  men vet ikke om det er mulig å bytte yrke? Nå kan du bli yrkesfaglærer ved Stangnes Rå videregående skole hvor du vil få muligheten til å forme unges karrierevei.

Publisert Sist oppdatert

En rekke bransjer innenfor industrien skriker etter fagfolk som har gått yrkesrettet utdanning fra blant annet Stangnes Rå videregående skole. En skole som tilbyr utdannelse innen elektro- og datateknologi, eller teknologi og industrifag. To yrkesretninger som kan danne grunnlaget for en solid videreutdanning på universitet eller høyskole, eller gi unge mennesker en god start på en lang karriere.

Bransjene skriker etter folk

Utfordringen er at behovet i industrien er så stort at det finnes få fagfolk som kan jobbe ved utdanningsinstitusjonene som skal forme de unge til disse yrkene.

Bjørg Aalmo Larsen, kontorleder ved Stangnes Rå videregående skole.

– Vi står i en situasjon hvor vi opplever flere søkere på elektro enn på lenge, og vi ønsker å øke antallet klasser på Stangnes.

Det sier kontorleder Bjørg Larsen Aalmo som jobber med å rekruttere nye lærere til utdanningsinstitusjonen. Hun legger ikke skjul på at ledelsen ved Stangnes Rå videregående har en viss bekymring for fremtidens rekruttering til oppdrett, petroleum, verftsindustrien, Forsvaret, og flere andre bransjer som har behov for utdannede elektrikere, mekanikere, og mye mer.

– Problemet er at vi ikke klarer å ansette nok fagfolk til å utdanne nye. Vi trenger å utdanne flere av de bransjene skriker etter, sier Aalmo.

Allerede bestemt deg? Les mer om stillingene her

Skolen på Stangnes ligger idyllisk til utenfor sentrum av Harstad

Gjennom mange tiår har skolen sendt ungdom ut i yrkeslivet med solid grunnlag til en lang karriere

Nå har Tommy og resten av teamet på Stangnes behov for flere yrkesfaglærere

Fakta om Stangnes Rå videregående

  • Skolen er fordelt på to studiesteder; Stangnes i Harstad, og Borkenes i Kvæfjord.
  • Det er 167 ansatte og rundt 550 elever fordelt på de to skolestedene.
  • Rå og Stangnes videregående skoler var to separate utdanningsinstitusjoner som ble slått sammen 1. august 2018.
  • Skolen tilbyr utdanning i åtte ulike yrkesfaglige programfag i tillegg til idrettsfag, påbygging og voksenopplæring.
  • Rektor er Sylvi Berg, mens Tommy Fure Øwre er pedagogisk leder for både teknologi og industrifag og elektro- og datateknologi

Mestringsfølelse

Sigve Samuelsen er et typisk eksempel på en fagperson som har skiftet beite. Han kom til Stangnes Rå videregående skole for rundt tre år siden. I bunnen er han utdannet bilmekaniker, men for om lag 15 år siden tok han etterutdannelse og ble allmennlærer. Nå bruker han mekanikererfaringen sin til å hjelpe ungdom videre ut i livet, og inn i fremtidige karrierer. Han drives fram av både utfordrende og spennende dager, hvor han hvert år får møte nye, forventningsfulle ungdommer.

– Som lærer er det ofte utfordrende dager, men det gjelder å løfte blikket og se at man har en viktig jobb. Først og fremst er det flotte mennesker vi har med å gjøre, selv om det kan blåse på toppene, sier Samuelsen.

Arne treffer ofte tidligere elever med solide jobber: – Det er litt av gulrota ved å være lærer

Lærer Arne Evensen blir stolt når han møter tidligere elever som har skapt seg en solid karrierevei etter å ha gått på Stangnes.

Arne Evensen er elektrolærer og fagansvarlig ved skolen. Yrkesfaglæreren forteller at han ofte er i kontakt med personer som har relevant erfaring til å kunne bli lærer, og det er et viktig element som utpeker seg hos de fleste.

– Det er ikke lønn eller lange ferier som er viktig for de jeg har snakket med. Flere av disse er slitne etter å ha vært i samme jobb lenge, og trenger forandring. Har man kommet opp i 50-årene så begynner man å bli mer opptatt av pensjon også, sier Evensen.

Som ansatt ved en av Troms fylkeskommunes videregående skoler har man en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse, og den bedrer seg jo lengre du står i jobb. Og ved Stangnes Rå oppleves arbeidshverdagen så bra at flere ønsker ikke å gi seg selv etter fylte 67 år. 

– Vi har lærere som står i jobben selv om de nærmer seg 70. Ikke alle eldre ønsker å slutte i jobben, og vi bruker ofte pensjonister til å dekke inn på vikarbehovet, sier Arne Evensen. 

I likhet med kollega Sigve Samuelsen sier også Arne Evensen at det gir en ekstra gnist når man ser at tidligere elever gjør det bra i arbeidslivet. 

– Jeg treffer av og til elever som jobber i Equinor, Aibel eller andre store bedrifter. Følelsen man får da er veldig god. Man får liksom en bekreftelse på at man har gjort noe rett, og det er litt av gulrota ved å være lærer. 

Han legger til at gleden er stor hver gang han ser at han har hjulpet unge mennesker inn på sin karrierevei innen industrien.

– Det gir oss lærere en mestringsfølelse å vite at vi er part i et viktig samfunnsoppdrag. Selv om ikke absolutt alle er vellykket når de er ferdig på Stangnes, går det bra med de aller fleste, sier han.

Kvalifisering

Mange med nødvendig og relevant kompetanse vet ikke at de kan skifte yrke, og benytte erfaringen sin som yrkesfaglærer. I dette tilfellet som elektriker, dataelektroniker, automatiker, eventuelt innenfor transport, logistikk, mekaniker på tunge kjøretøy, eller maskinering.

For å jobbe innen videregående skole er det påkrevd å ha praktisk-pedagogisk utdanning. Alternativt kan man ansettes på vilkår om at man forplikter seg til å ta utdanningsløpet parallelt med lærerjobben. Arbeidsgiver legger til rette for at kvalifisering kan gjennomføres parallelt med at man jobber.

Er du en fagperson som ønsker å prøve læreryrket, eller har du allerede bakgrunn som faglærer og ønsker å bytte beite? Stangnes Rå videregående skole ønsker å ansette to personer på elektro- og datateknologi, og én på teknologi og industrifag.

Sigve våget å ta det store steget inn i læreryrket – nå er det din tur

Se alle ledige stillinger ved Stangnes Rå videregående skole

Fem gode grunner til å søke jobb som faglærer på Stangnes Rå:

  1. Betydningsfull samfunnsoppgave: Du får muligheten til å bidra til å utdanne og forme fremtidens fagfolk innen viktige industrier som elektro, datateknologi, og teknologi og industrifag, noe som er sterkt etterspurt i bransjene.
  2. Mestringsfølelse og meningsfylt arbeid: Du vil oppleve stor glede og tilfredsstillelse ved å hjelpe unge mennesker på vei til en solid karriere, og se dem lykkes i arbeidslivet.
  3. Kvalifisering: Mulighet for å ta praktisk-pedagogisk utdanning parallelt med jobben som lærer.
  4. God pensjonsordning: Ansettelse gir tilgang til en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
  5. Positivt arbeidsmiljø og jobbsikkerhet: Et godt arbeidsmiljø som gjør at mange lærere ønsker å fortsette i jobben selv etter fylte 67 år, og muligheter for forandring og fornyelse etter en lang karriere i industrien.
Powered by Labrador CMS