Heia Nord-Norge rekrutterer:

Heia Nord-Norge

Vil du være med på å forme lokalsamfunn?

Heia Nord-Norge

Og jobbe med erfarne kolleger...

Heia Nord-Norge

...i et ungt arbeidsmiljø?

Regionsenter med ambisjoner søker flere flinke folk: – Her kan du ta ansvar og bygge viktig kompetanse

Den offensive utviklingen i Blåbyen gir mye jobb for teknisk og samfunnsutvikling i Sortland kommune. – Det betyr interessante utfordringer for deg som søker faglig utvikling, sier Silje Rognlien Brekke og Marius Frantzen.

Publisert Sist oppdatert

Nysgjerrig? Hør mer i vår podkast om teknisk!

Enhetslederne beskriver jobbmuligheter som kan gi ansvar og gode karrieremuligheter. I et miljø som preges av mye kompetanse og et ganske nylig generasjonsskifte. 

Med mange unge kolleger som både spiser lunsj, drar på quiz og topptur sammen.

Her er plass til flere. Det er mange oppgaver som venter. Derfor søker Sortland kommune stadig ny kompetanse til de tekniske avdelingene. Nå er det jakten på arealplanlegger og landmåler / ingeniør geodata som gjelder. 

Den blå byen som vokser

Sortland er gården som for 350 år siden ble et handelssted. Handelsstedet ble et veikryss. Tilbudene mange. Og enda flere ville bo her. 

Da bruene kom til Vesterålen for 50 år siden, hadde Sortland rundt 7000 innbyggere. Siden har tyngdekraften virket og regionsenteret vokst med rundt 50 prosent. 

Etter et lite hvileskjær under corona, vokser kommunen igjen og nærmer seg 11.000.

Sortland er samtidig som mange nordnorske tettstedsbyer de siste femti årene: 

Den har vokst raskere enn planverket, og estetikken har ikke alltid vært prioritert. Knut Hamsun er ikke den eneste som har kalt byen stygg

I så fall er det en styggfin by, som man ville sagt det på nordnorsk. Og en by man kan bli glad i. 

For Sortland ikke som alle nordnorske byer. Det er byen som for 25 år siden skulle bli blå.

Kunstner Bjørn Elvenes kom med ideen. Byråkratiet tok den til seg. Det ble bråk. Men byen har også blitt ganske så blå. Med stadig nye bygg i den ene eller andre paletten.

Så må vi kanskje legge til: 

Det er ikke først og fremst byen som gjør Sortland vakkert. Det er omgivelsene. Når du løfter blikkene og ser mot Møysalen, Stortinden, Blåheia, Langøya og Andøya i det fjerne.

Stor aktivitet og mange byggeplasser

Men aller først og fremst er det folkene som gjør stedet. 

Og stadig flere innbyggere betyr gjerne stor byggeaktivitet, fra både private utbyggere og kommunen selv. 

De neste årene skal Sortland bygge stort sykehjem, og ny flerbrukshall til 250 millioner kroner. Mange boligprosjekter er under planlegging eller på trappene til byggestart. Behovet for både leiligheter og hus er stort. I sentrum er det også flere store utbygginger og planer i vente. 

Alt gir behov for saksbehandling og service fra kommunen. Som ny arealplanlegger kan du bli en nøkkelperson for utviklingen, i tett dialog med både utbyggere og andre fagavdelinger. 

Enhetsleder Silje Rognlien Brekke understreker at de er åpen for søkere med annerledes erfaring. Men aller helst en kollega med både faglig kompetanse og erfaring:

– Det vil si en utdanning innenfor planlegging eller arkitektur, i kombinasjon med noen års relevant erfaring, sier hun.

Når det bygges mye, er etterspørselen også stor fra kommunens kartavdeling. Beskrivelsen fra Brynjar Larssen, som er fagansvarlig geodata, er også relativt åpen i jakten på ny kompetanse. Du må ikke krysse av på alle arbeidsoppgavene avdelingen gjør. Men du må kunne noen av dem. 

– Vi søker veldig gjerne en som er autorisert landmåler, eller har kompetanse til å få autorisasjonen. Men vi kan også være interessert i en kollega som fortrinnsvis er god på geodata og GIS, sier Larssen. 

5 gode grunner til å jobbe på teknisk og samfunnsutvikling i Sortland:

1. EN TRYGG JOBB: I det som for mange er usikre tider, er det lite som er så sikkert som fast jobb i en kommune som vokser. Lønna er forhåpentligvis konkurransedyktig. Og pensjonen er veldig god.

2. WORK LIFE BALANCE: Som ansatt i offentlig sektor er det ordnede former, i kombinasjon med fleksitid og fleksibilitet. Det betyr at du kan ta hjemmekontor og gå på fjellet etter lunsj, når det passer.

3. VIKTIGE OPPGAVER: Akkurat nå kommer du til en arbeidsplass og en kommune hvor det skjer mye. Du får være med å bygge eller saksbehandle prosjekter som betyr noe for hverdagen til folk som bor her.

4. TEKNOLOGI PÅ TEKNISK: Flere enheter på teknisk og samfunnsutvikling er stadig lengre framme teknologisk. Detr inkluderer blant annet droner, varmesøkende kameraer og andre verktøy på byggeplassen.

5. LIVET I BLÅBYEN: Vesterålen og Sortland møter deg med en fantastisk natur, uendelig friluftsliv og levende nordlendinger. Men også kulturtilbud, spisesteder, trening, crossfit og Nord-Norges kanskje fineste badstu.

Kompetanse, kolleger og karriere

Kommer du til Sortland kommune, får du en arbeidsplass av en passende størrelse. 

Den er ikke så liten at du blir helt alene om de faglige utfordringene. Men samtidig ikke så stor at du bare får jobbe på et lite område.

Du møtes av to etasjer på teknisk og samfunnsutvikling som har vært gjennom et generasjonsskifte, med ung kompetanse og kolleger fra hele Norge. Samtidig er det fortsatt mye erfaring og noen ringrever igjen i gangene.

Summen av det er en erfaring som kan være god for videre karriere. De mulighetene kan også finnes i kommunen, understreker enhetslederne – begge relativt ferske i sine stillinger etter opprykk i fjor:

– Det er mange eksempler på at folk får nye oppgaver, faglige utfordringer og ansvar internt også. I en så stor teknisk sektor som vi har, vil det helt sikkert dukke opp muligheter, også på tvers av avdelingene, sier Brekke og Frantzen.

Heia Nord-Norge

Er du klar for å ta steget?

Heia Nord-Norge

Og hoppe uti neste stopp i karrieren?

Sjekk utlysningene, eller send søknad i vårt enkle skjema under:

 
Powered by Labrador CMS