Markedsføring for DigiNordland

De går på jobb med én oppgave: Finne ut hvordan digitalisering kan gi smartere og bedre offentlige tjenester i Nordland

Svarene finnes gjerne i samarbeid mellom flere kommuner. Og nå kan du bli med på å samarbeide om å finne slike svar, når DigiNordland søker flere folk på laget.

Det mangler ikke på beskrivelser av utfordringsbildet:

I framtida må færre ansatte løse flere oppgaver. Eldrebølgen vil prege offentlig sektor de neste tiårene.

Samtidig er utfordringene allerede her. For få helsefagarbeidere, byggesaksbehandlere og lærere preger allerede mange kommuner.

Og svaret vil ikke bare være flere folk. Kan ny teknologi gjøre offentlige tjenester smartere, enklere og mer effektive?

Vil du finne svarene? Les videre, eller søk på stilling som prosjektleder her!

Finner svarene sammen

Ja, mener DigiNordland og leder Celina Victoria Svaleng. Det er akkurat det samarbeidet jobber for å løse:

Celina Victoria Svaleng, leder for DigiNordland.

– Vi ser ofte at kommunene allerede har mange gode digitale løsninger og systemer, men mangler kunnskap og kapasitet til å sette dem sammen og ta de i bruk på riktig måte. Der er dervi kommer inn for å bistå, sier hun.

Med 41 kommuner i fylket, som alle jakter det samme svaret, er det store gevinster å hente:

– Hvis tre kommuner går sammen for å finne én felles løsning, blir det både enklere og billigere enn hvis man individuelt skulle laget tre forskjellige løsninger, som i bunn og grunn skal dekke det samme behovet. Vi mener samarbeid er avgjørende, sier Svaleng.

Fra fagutvikling til implementering

DigiNordland ble etablert på tampen av 2019, som et samarbeid mellom alle kommunene og Nordland fylkeskommune. Pandemien ga mange kommuner en kickstart på digitalisering, men viste også at det er vanskelig å jobbe med alene.

Her kommer samarbeidet inn.

Det kan handle om fagnettverk, kompetanseheving og tjenesteutvikling. Men også om implementering ned på enkeltnivå i kommunene.

Her er faggrupper innen blant annet eHelse, oppvekst og tekniske tjenester. Velferdsteknologi er et annet viktig stikkord.

Svaleng er selv teknolog av bakgrunn, og brenner for dette. Hvis teknologi kan hjelpe eldre med å bo lengre hjemme, betyr det store gevinster for en kommune med begrensede ressurser.

– For eksempel sensorer eller alarmer som kan hjelpe hjemmetjenesten i en travel hverdag. Eller digitale hjelpemidler som kan virke mot ensomhet og gjøre det lettere for eldre å bo hjemme, sier Svaleng.

Samarbeidet har skapt et fagmiljø og fellesskap på tvers av mange sektorer.

Sikkerhet og samlinger

Blant andre viktige prosjekter for samarbeidet er DigiBarnevern, som skal styrke informasjonsdelingen og dermed også ivaretakelsen av barna. IT-sikkerhet for kommuner er et annet viktig område, og de siste års nyhetshendelser viser at heller ikke Nordland er forskånet for angrep.

På disse områdene hjelper det å stå sammen.

– Vi vet at mange står alene og er ekstra sårbare på dette området. Da er det lurt å samarbeide med andre kommuner, for å stå bedre rustet mot det stadig økende trusselbildet, sier Svaleng.

DigiNordland gjør blant annet workshops, kurs og faglige samlinger for å dele erfaringer både internt i Nordland, men også med resten av landet.. Dette gir digitaliseringsnettverkene et godt oversiktsbilde og utgangspunkt for samarbeid innenfor alle tjenesteområder.

4 gode grunner for å jobbe i DigiNordland:

  1. Samfunnsoppdrag. Du får et meningsfylt samfunnsoppdrag som handler om å forbedre hverdagen til innbyggere i Nordland.
  2. Fleksibel jobbmulighet. Du kan selv velge hvilken kommune i Nordland du jobber fra, så her er mulighetene mange.
  3. Nettverk og utvikling. Du får god kontakt og nettverksbygging med mange kommuner og ulike fagnivå i hele offentlig sektor. Her er stort utvikling på personlig utivkling, og vårt mål er å la alle blomstre i sin jobb.
  4. Stort mulighet til å påvirke framtidas kommunal sektor – gjennom tverrfaglige arbeid og prosjekter sammen med mange sektorer.
A long exposure photograph of Bodø city at night with dramatic clouds

DigiNordland holder til i Bodø...

...men du kan også jobbe fra der du bor!

Styrker staben

Gevinstene av ny teknologi og digitalisering kan være store. Derfor er DigiNordland prioritert i Nordland, og samarbeidet teller snart ni personer som jobber med prosjektene.

Når samarbeidet nå søker to nye prosjektledere, er det en åpen utlysning hvor det ikke finnes én riktig bakgrunn.

En typisk bakgrunn kan være fra tjenestedesign, IT-drift eller strategi. Men du kan også komme fra kommunal sektor og ha erfaring fra operative tjenester.

Denne jobben er også ganske åpen når det kommer til sted. DigiNordland har «hovedkontor» på rådhuset i Bodø. Men i utgangspunktet kan du jobbe i hele Nordland, og ha kontorsted etter avtale i nærheten av der du bor.

Det vil si at hvis du allerede jobber i en av Nordlands 41 kommuner, kan du fortsatt gå på jobb samme sted.

Powered by Labrador CMS