Bedriftsprofil for Vestall AS

Mange av de ansatte i Vestall og Vesterålskraft samlet på Sortland.

Elektrifiseringen skyter fart: Denne gjengen skal investere 750 millioner kroner i strømnettet de neste 10 åra

Transport. Ny industri. Eksisterende næringsliv og folk flest. Alle skal ha mer kraft: Det betyr flere ansatte og ny kompetanse i Vestall.

– Det er mye snakk om elektrifisering av samfunnet for tiden. Her kommer du tettere på dette enn de fleste andre steder. Vi bygger «motorveiene» som all denne strømmen skal fraktes på.

Det sier Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestall AS.

Ivan Josefsen, Torbjørn Åsbakk og Daniel Pettersen.

Selskapet er for mange kanskje mer kjent under det tidligere selskapsnavnet Vesterålskraft Nett, og er fortsatt en del av konsernet med samme navn. Navneskiftet kom som følge av nye regler for organisering i kraftbransjen.

Oppgaven er fortsatt å levere nett med rett kvalitet 24/7 til nettkundene i Sortland, Øksnes, og deler av Kvæfjord.

Utfordringene er også de samme. Eller rettere sagt:

De er enda større.

Er du interessert i jobb hos Vestall? Kontakt oss gjerne på personal@vesteralskraft.no!

Forventer kraftig økning

Samtidig som mange snakker om energieffektivisering i hverdagen og hjemme i stua, er det ingen tvil om at samfunnet som helhet øker strømforbruket.

Og mer ser det ut til å bli.

– Fra 2010 til 2018 økte volumet i Norge med under 1 prosent. Siden 2019 er det forespurt energi som gir en årlig vekst på 5-10 prosent fremover.

– Statnett forventer at Norges samlede årlige strømforbruk skal gå fra dagens 140 TWh til 220 TWh frem mot 2050, sier Åsbakk.

Denne gjengen får det travelt de neste årene: Vestall skal investere tungt i nettet.
Montører ute på oppdrag...

Hva handler det om?

For de fleste kan det for eksempel være snakk om elbiler. Men det utgjør ikke så mye, med mindre alle skal hurtiglade bilen samtidig.

Viktigere for volumet er transport, industri og næringsliv.

– Det handler om at Myre havn må ha ladestrøm til fiskeflåten i fremtiden. Utbygging av nytt avsnitt i Sortland havn. At ferga mellom Flesnes og Revsnes skal være elektrisk om noen år. Fôrprodusenter og oppdrettsselskaper som bytter ut stadig mer fossil energi med fornybar kraft, illustrerer Åsbakk.

I tillegg kommer alle nye aktører som melder inn ønske om å bruke strøm til næringsvirksomhet – som kraftkrevende industri, datalagring og lignende aktører.

Må ruste opp motorveien

Tilgang til strøm er en av de tingene vi gjerne tar for gitt. Den må være der og skal fungere med rett kvalitet.

Men for at det skal funke, og særlig når behovet øker fremover, må nettet ta høyde for alt dette. I tillegg er strømnettet av en slik alder at det må reinvesteres for å opprettholde kvaliteten.

– Vi bygger motorveien som frakter strømmen ut til alle bygder, fjorder og kaier, illustrerer Åsbakk.

Denne veien skal nå rustes opp. Den må både bli bredere, og tåle mer effekt. Det betyr kilometervis med nett, nettstasjoner og trafoer.

– Investeringsplanene våre fremover er blitt doblet på kort tid. Dette grunnet økt etterspørsel fra nettkundene, i kombinasjon med stadig dyrere utbyggingskostnader.

– Nå planlegger vi for å investere nærmere 750 millioner kroner de neste 10 årene, sier Åsbakk.

5 gode grunner til å jobbe i Vestall:

  1. SAMFUNNSOPPDRAGET: Vi skal sørge for stabil tilgang av strøm for vårt konsesjonsområde. Samtidig skal vi utvikle strømnettet for framtidas elektrifisering.
  2. STOR OG SOLID ARBEIDSPLASS: Vestall har 40 ansatte, og er en del av et konsern med totalt 60 medarbeidere. Vi er en trygg, lønnsom og solid arbeidsgiver
  3. UTVIKLING OG ANSVAR: Hos oss vil du stadig møte nye oppgaver, videreutvikle deg med ny kompetanse – og søke ansvar. Også på tvers i konsernet.
  4. GODE VILKÅR: Vestall tilbyr våre ansatte konkurransedyktige betingelser og en fleksibel og innholdsrik arbeidshverdag. Vi har god pensjonsordning og andre velferdsordninger.
  5. GODT ARBEIDSMILJØ: Vi er en arbeidsplass hvor mange blir lenge – fordi de trives. Det tror vi du også kommer til å gjøre!

Vestall har hovedkontor på Sortland

The,Queen's,Route,Is,A,Marked,Hiking,Trail,Between,The

Vi har også baser i Øksnes og Bø. Og i Vesterålen er du aldri langt unna nærmeste fjell.

Søker kompetanse på flere felt

Vestall har i dag 40 ansatte, og er en del av Vesterålskraft konsern med totalt 60 medarbeidere.

Her er det både drift, ingeniørfag, teknologi og mange andre felt, inkludert administrasjon og støttefunksjoner.

Nettselskapet kan grovt sett deles inn i tre avdelinger; plan, ressurs og drift.

Sistnevnte driver nettvirksomheten, og drifter selve nettet. Førstnevnte planlegger og prosjekterer nye investeringer. Montørene i ressursavdelingen utfører arbeidsoppdrag både på drift og investeringer.

Daniel Pettersen (26)

– Jeg har jobbet i Vestall i underkant av tre år. Nå jobber jeg som planlegger på driftsavdelingen, hvor jeg holder på med tilstand og fellesføringer. Snart skal jeg gå over til planavdelingen for å jobbe med nettutvikling og tilknytning av større kunder, sier Daniel.

– Det beste med å jobbe i Vestall er et kjempegodt arbeidsmiljø, og muligheten til å utvikle meg internt i bedriften, legger han til.

Karen Sofie Nicolaysen (64)

– Jeg jobber med måling og avregning, nye målere og måleverdier. I Vesterålskraft / Vestall har jeg jobbet i snart 20 år, forteller Karen Sofie.

– I løpet av disse årene har jeg hatt ulike stillinger. Muligheten til utvikling, ulike arbeidsoppgaver og ikke minst et knallgodt arbeidsmiljø: Det er grunnen til at jeg liker meg så godt!

Kompetansebehovet fremover vil være stort i alle avdelinger, understreker Åsbakk:

– Både på grunn av veksten fremover og fordi folk etterhvert skal gå av med pensjon. Vi trenger blant annet ingeniører, montører og annen kompetanse, for eksempel innen digitalisering.

Foruten viktige oppgaver er Vestall også et sted med stort potensiale for ansatte som ønsker både ansvar og utvikling. Også på tvers i konsernet, som ellers har både produksjon, bredbånd og eiendom.

– Vi har eksempler på montører som utdanner seg til ingeniør. Akkurat nå har vi ansatte som går fra drift til plan. Og andre som søker seg videre til andre oppgaver i konsernet, sier Åsbakk.

– Dette er en arbeidsplass hvor folk blir lenge. Men det betyr ikke at de gjør samme oppgaver hele tida, understreker han.

Fremover trenger vi

Vestall vil ha behov for både montører, ingeniører og andre med kompetanse på nett, teknologi og elektrifisering.

Vi ønsker fortrinnsvis kandidater og nye medarbeidere med fagbrev, bachelor, master eller annen høyere utdanning.

Relevant kompetanse og praktisk erfaring kan også være aktuelt.

Akkurat nå søker vi

LOGISTIKKANSVARLIG for å utvikle logistikkflyt, varemottak og materiell

DRIFTSINGENIØR som kan jobbe med å drifte og vedlikeholde vårt strømnett

Er dette jobber for deg?

Ta kontakt med oss på e-post!

Ta gjerne kontakt!

Er du nysgjerrig på jobb i Vestall? Kanskje du er en student eller tilbakestrømmer som planlegger å flytte hjem til Vesterålen?

Vi trenger flere folk fremover, og kanskje har vi muligheter selv om ikke det er utlysninger på ditt fagfelt akkurat nå.

Kontakt oss gjerne på e-post!

Powered by Labrador CMS