Bedriftsprofil for Arnøy Laks

Arnøy Laks bygger samfunn og arbeidsplasser: Tar sats med egen filetfabrikk og skaper enda flere jobber

Etter snart førti år er oppskriften den samme for det lokalt eide sjømatselskapet på Arnøy: Nøkternhet, langsiktighet og lønnsomhet.

Publisert Sist oppdatert

– Her kan du ta en stor rolle i et lite selskap. I stedet for å spille en liten rolle i et stort selskap.

Slik oppsummerer daglig leder Håvard Høgstad i Arnøy Laks AS, på spørsmål om de gode grunnene for å jobbe i selskapet.

Gode vilkår, egne boliger og et lønnsomt selskap i rask utvikling står selvsagt også på lista.

Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks.
Håvard Høgstad, daglig leder i Arnøy Laks.

Høgstad er ikke i tvil om at det utgjør en forskjell at sjefen sitter på Arnøy i Nord-Troms og ikke Aker brygge.

Det er kortere veier til beslutninger. Flere får være med å bestemme. Og alle de 100 ansatte i selskapet betyr noe.

Vil du bli med på laget? Sjekk stillinger her, eller send en åpen søknad på e-post!

Bygger nytt for foredling

Et eksempel på betydningen er definitivt nyheten som kom i slutten av mai.

Det eneste lokalt eide oppdrettsselskapet nord for Tromsø satser stort på 500 kvadratmeters nybygg og videreforedling i egen regi på Lauksletta.

Arnøy Laks er blitt et helintegrert oppdrettsselskap – fra smolt til slakteri

Nå tar vi det enda et steg videre, og bygger nytt for videreforedling på Lauksletta

– På kort sikt er det ikke sikkert at dette er den mest lønnsomme vurderingen, sier Høgstad.

I en tid hvor grunnrenteskatten har kansellert investeringer kysten rundt, gjør Arnøy som laksen: Svømmer motstrøms.

For dette er ingen kortsiktig investering.

– Vi gjør det ikke for å være julenisse. Det er selvsagt gjort utfra en lønnsomhetsvurdering. Men vi tenker langsiktig, sier Høgstad.

– For oss handler dette også om å bygge samfunn. Og som en av de største private arbeidsgiverne i Nord-Troms tror vi nettopp det er lønnsomt på lang sikt.

Filetproduksjonen vil medføre 10 til 15 nye ansatte i selskapet. I første omgang jakter selskapet nå leder for satsingen.

Har du lyst til å være med på dette?

Arnøy Laks søker nå avdelingsleder for videreforedling og og regnskapsmedarbeider til vår administrasjon. Vi har søker også etter dyktige folk på sjø og land, enten du er røkter på våre lokaliteter eller produksjonsarbeider ved vår fabrikk på Lauksletta!

Kommer nærmere markedet

Neste år er det 40 år siden starten for Arnøy Laks AS. Selskapet har hatt en helhetlig tankegang siden starten, fra settefisk til slakteri.

Det gir ringvirkninger, volum og arbeidsplasser. Slakteriet har blitt et av de største i Troms og Finnmark. De siste årene har Arnøy Laks slaktet mer for andre, enn seg selv.

Når selskapet nå tar det et steg videre, ligger det selvsagt en forretningsmessig vurdering bak det.

– På den ene siden handler det om bærekraft, at både slakting og videreforedling kan skje på samme sted. I dag sendes store volum langt av gårde, sier Håvard Høgstad.

– For oss handler det også om om å komme nærmere markedet, gjøre oss mer markedsorienterte. Både for oss selv og andre blir vi et enda mer komplett slakteri, når vi kan skjære fileten selv, fortsetter han.

I første omgang er det tradisjonelle produkter det er snakk om, på filetfabrikken. Med videreforedling i egen regi kan det også ligge utvikling, innovasjon og nye muligheter, understreker Høgstad.

Vil du bli med på laget? Velkommen!
Vil du bli med på laget? Velkommen!
Vil du bli med på laget? Velkommen!

Bygger både samfunn og boliger

ARNØY i Troms er en naturperle med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i fjellet og til sjøs. Samtidig som man kan bo og leve nært naturen, er det kort reisetid til tettstedene Skjervøy og Storslett.

Sjømatselskapet holder til i bygda Lauksletta på Arnøy, en liten kjøretur og gratis ferge på til sammen 35 minutter fra kommunesenteret Skjervøy. Tromsø er vel 3 timer unna.

Å drive en slik virksomhet her ute krever litt andre virkemidler enn i sentrale strøk. For eksempel er det ikke så mange boliger tilgjengelig.

Arnøy Laks har løst litt av problemet – ved å bygge boligene selv.

– Vi har både hus, leiligheter og mindre hybler. Boliger som kan passe både familier, og arbeidere som vil bo i kollektiv, sier Håvard Høgstad.

Selskapet bygger ikke bare boliger. Her ute må de også bygge mye av kompetansen selv. De siste årene har 20 ansatte fullført fagbrev, enten som lærlinger eller som praksiskandidater gjennom kun bedrift.

Og de 100 ansatte i Arnøy Laks er viktige for selskapet. Fra merdekanten til kontoret. Derfor settes de også pris på når tallene er gode.

– Det vil selvsagt variere med lønnsomheten. Men ja, vi god tradisjon for overskuddsdeling i gode år, sier Høgstad.

5 gode grunner for å jobbe i Arnøy Laks

1. LOKALT EID SELSKAP: Vi har lokale aksjonærer, og svarer ikke til andre eiere eller børsen. Det betyr at vi kan tenke langsiktig og tenke på hva som er best for selskapet.

2. UTVIKLING OG ANSVAR: Flinke folk kan få faglig utvikling og ansvar. Veien fra ufaglært til leder kan være kortere her. Og kommer du hit som leder, får du raskt innflytelse.

3. VILKÅR OG VELFERD: Arnøy Laks har konkurransedyktige lønn og betingelser, på alle nivåer. Vi har også øvrige goder, som for eksempel fri tilgang til eget treningssenter.

4. EGNE BOLIGER: Vi har over mange år investert i en betydelig boligmasse, som kan leies ut til ansatte. Vi har boliger både for sesongarbeidere, unge ansatte og familier.

5. ØKONOMISKE FORDELER: Skjervøy kommune ligger i Nord-Troms, noe som vil si at du får lavere skatt, kan få slettet 30.000 kroner fra studielånet hvert år – og gratis barnehage.

Ledige stillinger akkurat nå:

    Du kan også gjerne sende en åpen søknad på e-post

    Powered by Labrador CMS