Markedsføring for Andøy kommune

Kommunedirektør og Andreas Jordell og økonomisjef Charlotte Haugen Brunborg inviterer deg til Andøy!

Hvis du jakter utvikling og ansvar i en av landets mest spesielle kommuner akkurat nå, så har vi to muligheter akkurat nå

– Skal vi lykkes, må vi få tak i flinke folk. Derfor er målet å skape den mest dynamiske og interessante arbeidsplassen av kommuner på vår størrelse, sier Andreas Jordell.

Publisert Sist oppdatert

Han er kommunedirektør i Andøy kommune, som nå søker både en analytisk økonomirådgiver og ambisiøs prosjektleder innen velferdsteknologi

Et skiftende bakteppe

Overskriften er kanskje en klisjé. Alle kommuner er spesielle. Med unike historier, muligheter og utfordringer.

Men det er likevel noe helt unikt med Andøy, lengst nord i Nordland, på 69. breddegrad og ytterst i vest.

Det er få kommuner på denne størrelsen som først har fått et nådestøt med en nedlagt militær flystasjon, flere hundre tapte arbeidsplasser og rask nedgang i folketallet.

For så å blåse liv i en rekke spektakulære planer som kan skape ny giv, arbeidsplasser og igjen tiltrekke seg flere innbyggere. 

Romfart har vært på Andøya i over 60 år – snart blir det enda større raketter og satellitter på vei opp i verdensrommet.
Slik kan romfartsnæringen også preget næringslivet og Andenes tettsted.

Andøya Spaceport, Nord-Europas første satellittoppskytingsbase. The Whale, et unikt opplevelsessenter. 

Nyskapende landbasert oppdrett fra Andfjord Salmon. Sammen med eksisterende næringsliv, sjømat og hjørnesteinsbedrifter som entreprenørgiganten LNS.

– Dette gir enorme muligheter, men setter også kommunen i en skvis. Vi skal håndtere de økonomiske og demografiske konsekvensene av færre innbyggere, men må samtidig være en utviklingsaktør for planer av en skala som for langt større kommuner, sier Andreas Jordell.

Han kom hit som toppleder for snart tre år siden, og har vært med del to av historien – den utviklingsorienterte.

Denne våren kom nok et kapittel: Regjeringen blåser nytt liv i den nedlagte flystasjonen, med både langtrekkende droner og forsterket NATO-aktivitet.

Andenes,During,Sunset,-,Scandinavia,Beautiful,Landscape,Of,Norways,Lofoten

Andenes, kommunesenteret lengst nord i Andøy

Nå kan du spille en viktig rolle for lokalsamfunnet og kommunens rundt 4500 innbyggere

Kommune-Norges tøffeste økonomijobb?

Alt dette har gitt mye oppmerksomhet til de delene av kommunens administrasjon som jobber med utvikling – herunder flere nyansettelser. I stor grad finansiert av et eget utviklingsfond Andøy fikk fra oven for noen år siden.

Men det gjør også den store skvisen kommunen står i tydelig. Den kommunale drifta for øvrig er særdeles krevende. Stikkordene er kostnadsvekst, underskudd og kanskje Robek-lista neste.

Det er utfordrende å være en liten kommune med store vekstplaner og svak økonomi. Men som Jordell understreker:

– Det ville vært enda mer utfordrende å være en liten kommune med svak økonomi, uten vekstplaner.

Økonomistyring blir et viktig stikkord fremover. Økonomisjef Charlotte Haugen Brunborg begynte høsten 2023. Hun søker nå en ny kollega, en økonomirådgiver som får en sjelden viktig utfordring og kombinasjon.

Stikkord er selvsagt budsjett og rapportering. Men også analyser, digitalisering og data.

– Vi har noen helt konkrete behov som rollen må fylle. Men du vil også få være med på å forme stillingen selv, og kunne ta spesielt ansvar på områder hvor du har kompetanse og interesse, sier økonomisjefen.

Det kan være områder som anskaffelser, prosjektoppfølging – eller datadrevet analyse.

Kommunedirektøren, selv tidligere konsulent, utfordrer gjerne tidligere bransjekolleger:

– Hvis du jobber som en av 1000 ansatte på et kontor i Oslo, og har lyst til å gjøre noe annet, kan dette være muligheten. Her får du oppleve en helt annen bredde, muligheter for ansvar og faglig utvikling, sier Jordell.

– Utlysningen er ganske åpen. Hva med erfaring fra kommunal økonomi?

– Det kan du selvsagt lære deg. Jeg kom fra revisorbransjen til kommune i min forrige jobb, og tenker at det ikke er noen umulig utfordring, sier økonomisjef Brunborg.

Skal utrede velferdsteknologi

Økonomirådgiveren er kritisk for drifta, men skal samtidig ikke ramme den samme økonomien: Stillingen finansieres av renter fra det nevnte Andøyfondet.

Ved slike grep får kommunen finansiert nøkkelroller og funksjoner man egentlig ikke har råd til. Men som likevel er kritisk for å lykkes med omstilling.

Et annet viktig stikkord fremover vil være velferdsteknologi.

Som en relativt liten kommune har ikke Andøy hatt ressurser eller kompetanse til å henge med. Samtidig er nettopp helse, omsorg, fulle sykehjem og stadig flere behov noe av det som preger økonomien.

Nå bygger kommunen endelig nye omsorgsboliger på Andenes. Omsorgstrappa får alle trinnene. Det blir også en anledning til å ta det teknologiske kvantespranget.

– Som del av investeringsprosjektet, finansierer vi nå en prosjektstilling for velferdsteknologi. Ja, vi er langt bak. Men det sier også noe om potensialet for å få til noe i denne jobben, tenker kommunedirektør Andreas Jordell.

Slik kan de nye omsorgsboligene på Andenes bli.

Kommunen søker også her ganske åpent. Gjerne en kandidat med erfaring fra helse og omsorg, og innføring av ny teknologi.

Om du ikke har alt, så er forståelsen og interessen for teknologi det viktigste. I kombinasjon med prosjektledelse.

– For den rette personen blir dette også en mulighet til å bidra inn i ledergruppa på helse og omsorg, og bli en viktig person for utvikling av kommunale tjenester, sier Jordell.

Samtidig skal ikke denne ene personen, og en liten kommune langt mot nord, finne opp kruttet på nytt. Det handler også om å vite hvor man skal lete.

– Vi har noen ganske avanserte tanker knyttet til anskaffelser. Vi har som ambisjon å gå fra å kjøpe dingser, til å kjøpe effekter. For eksempel: Hvordan kan vi ta imot ti flere pasienter fra sykehuset, uten å øke bemanningen, illustrerer kommunedirektøren.

Kommunen har fått mye ny kompetanse de seneste åra. Her er noen av de flinke folka du møter på samfunnsutvikling.

En ung og levende organisasjon

Her kunne vi også skrevet mangt om hvor fint det er på Andøya.

At du møtes av magiske hvite strender, fjell som strekker seg rett opp av havet og gir fantastiske opplevelser som som vinter.

Men for folk flest er ikke natur nok. Du er kanskje opptatt av kultur eller trening. Av korsang eller kule, lokale butikker. Av at du finner noen av de siste, klassiske nordnorske pubene på både Andenes og Bleik.

Men kanskje mest av alt selvsagt: Folk.

I Andøy møter du lokalbefolkning og tilflyttere – fra både Norge og verden. Noen blir resten av livet. Andre blir et par år.

– Og det tror jeg må være greit. I de prosessene Andøy står i, må vi kanskje tenke litt som et konsulentselskap og omfavne midlertidigheten. Det er ikke et realistisk mål at alle skal bli permanente andværinger for resten av livet. Men de som kommer, må vi ta godt vare på mens de er her, sier kommunedirektør Andreas Jordell.

Kommunen har vært gjennom et generasjonsskifte de siste åra, noe som har gitt et løft på kompetanse og erfaring innen for eksempel tekniske fag, samfunnsutvikling, stab og flyktningetjenesten.

– Gjennomsnittsalderen på de mange nye ansatte er ganske lav. Som ung voksen tror jeg du vil finne deg godt til rette her, sier Jordell.

Er du klar? Les mer om stillingene:

Powered by Labrador CMS